Хотите любви, любите!
"Хотите любви, любите! Вам никто не мешает, кроме Вас"

Виктор Гречановский
Лучшее решение в психотерапии :)
Лучшее решение в психотерапии: psychotherapy.ua

Виктор Гречановский

Блог / Що таке Щастя?

27.03.2023 16:03Щастя

То що таке Щастя?

Щастя - це складна і багатогранна емоція, на яку впливає широкий спектр факторів, включаючи нашу генетику, навколишнє середовище та особистий досвід. Для людей, які пережили травму або інші значні проблеми, знайти щастя може бути особливо складно. Однак, за умови правильної підтримки та керівництва, можна пережити посттравматичний ріст і знову знайти щастя.

Згідно з позитивною психологією, щастя - це не просто відсутність негативних емоцій, а стан благополуччя, який охоплює позитивні емоції, залученість і сенс життя (Seligman, 2011). Хоча щастя може бути важко досягти після травми, дослідження показали, що такі втручання, як когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) і втручання, засновані на усвідомленості, можуть бути ефективними для сприяння посттравматичному зростанню і поліпшенню благополуччя (Jayawickreme & Blackie, 2014; Splevins та ін., 2009).

З філософської точки зору, щастя було предметом дискусій протягом століть, і такі мислителі, як Аристотель, Епікур і стоїки, пропонували різні погляди на те, що є справжнім щастям. Для Аристотеля щастя - це стан, коли людина живе відповідно до своїх чеснот і реалізує свій потенціал, тоді як Епікур вважав, що щастя полягає в тому, щоб жити простим і самодостатнім життям (Veenhoven, 2017). Зовсім недавно такі філософи, як Мартін Селігман та Ед Дінер, підкреслили важливість позитивних емоцій, стосунків і мети в житті для досягнення щастя і благополуччя (Diener & Chan, 2011; Seligman, 2011).

У контексті духовного консультування щастя можна розглядати як глибоко особистий та індивідуальний досвід, який формується під впливом стосунків з вищими силами або духовних практик. Для деяких людей духовні практики, такі як медитація або молитва, можуть дати відчуття спокою і зв'язку, що може сприяти посттравматичному зростанню і благополуччю (Boyd-Franklin et al., 2013).

Таким чином, щастя - це складна і багатогранна емоція, на яку впливає широкий спектр факторів. Для людей, які пережили травму або інші значні проблеми, знайти щастя може бути особливо складно. Однак, за умови правильної підтримки та керівництва, можна пережити посттравматичний ріст і знову знайти щастя.

Авторський курс Віктора Гречановського

"Духовне консультування" 

www.psychology.ua

Happiness

So what is Happiness?

Happiness is a complex and multifaceted emotion influenced by various factors, including our genetics, environment, and personal experiences. Finding happiness can be particularly difficult for individuals who have experienced trauma or other significant challenges. However, with the proper support and guidance, it is possible to experience post-traumatic growth and find happiness again.

According to positive psychology, happiness is not simply the absence of negative emotions but a well-being that encompasses positive emotions, engagement, and meaning in life (Seligman, 2011). While happiness may be difficult to achieve in the aftermath of trauma, research has shown that interventions such as cognitive-behavioral therapy (CBT) and mindfulness-based interventions can be effective in promoting post-traumatic growth and improving well-being (Jayawickreme & Blackie, 2014; Splevins et al., 2009).

Philosophically, happiness has been a topic of discussion for centuries, with thinkers such as Aristotle, Epicurus, and the Stoics all offering different perspectives on what constitutes true happiness. For Aristotle, happiness was living by one's virtues and fulfilling one's potential, while Epicurus believed that happiness came from living a simple and self-sufficient life (Veenhoven, 2017). More recently, philosophers such as Martin Seligman and Ed Diener have emphasized the importance of positive emotions, relationships, and purpose in life for achieving happiness and well-being (Diener & Chan, 2011; Seligman, 2011).

In spiritual counseling, happiness can be seen as a profoundly personal and individual experience shaped by one's relationship with a higher power or spiritual practice. For some individuals, spiritual practices such as meditation or prayer may offer peace and connection that can help promote post-traumatic growth and well-being (Boyd-Franklin et al., 2013).

In summary, happiness is a complex and multifaceted emotion that is influenced by a wide range of factors. Finding happiness may be particularly difficult for individuals who have experienced trauma or other significant challenges. However, with the proper support and guidance, it is possible to experience post-traumatic growth and find happiness again.

Sources:

Boyd-Franklin, N., et al. (2013). Spiritual themes in psychotherapy with African American women. Journal of Clinical Psychology, 69(2), 191-202.

Diener, E., & Chan, M. Y. (2011). Happy people live longer: Subjective well-being contributes to health and longevity. Applied Psychology: Health and Well-being, 3(1), 1-43.

Jayawickreme, E., & Blackie, L. E. R. (2014). Post-traumatic growth as positive personality change: Evidence, controversies, and future directions. European Journal of Personality, 28(4), 312-331.

Seligman, M. E. P. (2011). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. New York: Free Press.

Splevins, K. A., et al. (2009). Mindfulness-based interventions for posttraumatic stress disorder: A review of the literature. Psychotherapy Research, 19(4-5), 451-465.

Veenhoven, R. (2017). Happiness in history. Journal of Happiness Studies, 18(2), 473-502.


Author's course by Viktor Grechanovskyy

"Spiritual Counseling"

www.psychology.ua


Все записи...
Подписка на новости: