Хотите любви, любите!
"Хотите любви, любите! Вам никто не мешает, кроме Вас"

Виктор Гречановский
Лучшее решение в психотерапии :)
Лучшее решение в психотерапии: psychotherapy.ua

Виктор Гречановский

Блог / Вчорашнє щастя: Краса спогадів

21.03.2023 18:50Вчорашнє щастя: Краса спогадів

Вчора був Понеділок, 20.03.2023 коли у світі святкували Всесвітній День Щастя. 
І в той час коли я працював з клієнтами, де не йшла мова "про щастя", я відчував що я зайвий на цьому всесвітньому святі. 
Тому і вирішив про це трохи написати, що не так? Чи зі мною, чи з нами, чи з "вчорашнім щастям"?

Щастя, яким би невловимим воно не було, - це почуття, якого ми всі прагнемо. Це емоція, яка є дуже суб'єктивною і варіюється від людини до людини. Але як щодо вчорашнього щастя? Радість, яку ми переживали в минулому, спогади, які ми бережемо, моменти, які принесли нам щастя, і люди, з якими ми їх розділили. Це щастя, яке минуло, колись було, але не тут і не зараз.

Краса вчорашнього щастя в тому, що воно живе в наших спогадах. Спогади - це спосіб втримати те, що ми любимо, те, ким ми є, і те, що ми ніколи не хочемо втратити. Вони є ключем до переживання моментів, які робили нас щасливими, і людей, які зробили їх особливими. Спогади дозволяють нам повернутися в минуле, туди, де вчорашнє щастя все ще існує, і пережити його знову.

Вчорашнє щастя може бути дитячим спогадом, важливою подією в житті, щасливою миттю з друзями чи родиною або часом, коли ми досягли особистої мети. Ці спогади є дорогоцінними і цінними, тому що вони нагадують нам про те, хто ми є, звідки ми походимо і на що ми здатні. Вони приносять відчуття комфорту, радості та ностальгії, які ми не можемо відчути в сьогоденні.

Але наскільки вчорашнє щастя прекрасне, настільки ж воно і гірко-солодке. Це нагадування про те, що час минає, люди приходять і йдуть, і все змінюється. Це нагадування про те, що ми не можемо тримати щастя вічно, і що ми повинні цінувати моменти, поки вони тривають. Вчорашнє щастя - це нагадування жити сьогоденням, цінувати те, що маємо, і створювати нові спогади, які ми зможемо плекати в майбутньому.

У світі, де щастя може бути швидкоплинним, вчорашнє щастя дає відчуття постійності. Воно нагадує нам, що навіть якщо щастя не присутнє в нашому житті сьогодні, воно було колись і може бути знову. Воно дає нам надію, що ми можемо знову відчути щастя, і що життя може бути ще щасливим, може це і є Краще рішення про щастя в посттравматичному зростанні і духовному консультуванні?

www.psychotherapy.ua

Yesterday's happiness: The beauty of memories

Yesterday was Monday, 03/20/2023 when the world celebrated World Happiness Day. 
And while working with clients with no talk of "happiness", I felt like I was extra on this world holiday. 
So I decided to write a little about it, what's wrong? With me, or with us, or with "yesterday's happiness"?

No matter how elusive it may be, happiness is a feeling we all strive for. It is an emotion that is highly subjective and varies from person to person. But what about yesterday's happiness? The joy we experienced in the past, the memories we cherish, the moments that brought us happiness, and the people we shared them with. This is happiness that has passed, that once was, but not here and not now.

The beauty of yesterday's happiness is that it lives on in our memories. Memories are a way to hold on to what we love, who we are, and what we never want to lose. They are the key to reliving the moments that made us happy and the people who made them special. Memories allow us to return to where yesterday's happiness still exists and experience it again.

Yesterday's happiness can be a childhood memory, an important event in life, a happy moment with friends or family, or a time when we achieved a personal goal. These memories are precious because they remind us of who we are, where we come from, and what we are capable of. They bring comfort, joy, and nostalgia that we cannot experience in the present.

But as beautiful as yesterday's happiness is, it is also bittersweet. It is a reminder that time passes, people come and go, and everything changes. It reminds us that we can't hold on to happiness forever and should appreciate the moments while they last. Yesterday's happiness is a reminder to live in the present, appreciate what we have, and create new memories that we can cherish in the future.

In a world of fleeting happiness, yesterday's joy gives us a sense of permanence. It reminds us that even if happiness is not present in our lives today, it was once and can be again. It gives us hope that we can experience joy again and that life can still be happy; maybe this is the Best Solution to Happiness in Posttraumatic Growth and Spiritual Counseling.

www.psychotherapy.uaВсе записи...
Подписка на новости: