Блог / З Днем Медика і Батька 2022! Happy Physician and Father's Day 2022!

19.06.2022 16:02З Днем Медика і Батька 2022!

"Завдання зробити людину щасливою не входило до плану створення цього світу". Зігмунд Фрейд

Ви мабуть розумієте чому обрав цитату з Фрейда, як епіграф привітання.

З тієї ж причини, з якої обрав медицину, психотерапію і зараз працюю з травмою.

Тому, що щастя і раніше, за спокійних та мирних часів, було замало, а зараз і взагалі обмаль.

Руйнуються життя, долі, сім’ї, стосунки, життєві плани…

Наразі задаю собі по новому старі запитання:

Що є людина?

Що є життя людини?

Що є здоров’я людини?

Що є медицина і психотерапія?

Що може зробити людину щасливою?

Що саме є психотерапія у викликах сьогодення, як Краще рішення?

Що може зробити людину щасливою настільки, наскільки це можливо в цьому світі?

Друзі, попри що бажаю вам щастя!

www.psychotherapy.ua

Доречі, працюю також аглійською, можливо комусь це буде доречно.

Happy Physician and Father's Day 2022!

"The task of making a person happy was not part of the plan to create this world." Sigmund Freud

You probably understand why I chose a quote from Freud as the epigraph of the greeting.

For the same reason I chose medicine, psychotherapy and now I work with trauma.
 
Because happiness in the past, in calm and peaceful times, was not enough, and now it is not enough at all.

Life, destinies, families, relationships, life plans are destroyed…

Now I ask myself a new old question:

What is a person?

What is human life?

What is human health?

What is medicine and psychotherapy?
 
What can make a person happy?

What exactly is psychotherapy in today's challenges as the best solution?
 
What can make a person as happy as possible in this world?

Friends, despite what I wish you happiness!

www.psychotherapy.ua

By the way, I also work in English, maybe someone will find it appropriate.


Все записи...
Подписка на новости: